• head_banner_01

நீர் சார்ந்த தொழில்துறை வண்ணப்பூச்சுக்கான சேர்க்கைகள்

  • Additives For Water-based Industrial Paint

    நீர் சார்ந்த தொழில்துறை வண்ணப்பூச்சுக்கான சேர்க்கைகள்

    HMTADDITITIVE-7500A வகைகள் செயலில் உள்ள மூலப்பொருள் (%) வேதியியல் காம்போசிடோயின் கரைப்பான் குறிப்பு தரவு குறிப்புகள் நீர் அடிப்படையிலான டாப் கோட்டிற்கான பொதுவான சிதறல் முகவர் 40 தொகுதி கோபாலிமர் தீர்வு நீர் அமில மதிப்பு: 12 (Mg/GKOH) அடர்த்தி: 1.066G/CM அம்சங்கள் அம்சங்கள் அதிகப்படியானவை நீர் எதிர்ப்பு மற்றும் உப்பு தெளிப்பு எதிர்ப்பு.கரிம மற்றும் கனிம நிறமிகளை இணைக்க இது நல்லது.கரிம மற்றும் கனிம நிறமிகள், கார்பன் பிளாக், TIO2, அனைத்து வகையான நிரப்பு மற்றும்...